CONTACT US
  • ·Tel:
  • 0086-0754-85638995
  • ·Fax:
  • 0086-0754-85638995
  • ·E-mail:
  • sales@huajiatech.com
  • info@huajiatech.com
  • Address
  • JiaFa Building 9 Guangyi Road Chenghai District, Shantou City, Guangdong,China
Feedback